Konsernledelsen

Konsernledelsen jobber hovedsakelig med strategiske spørsmål og har som regel månedlige møter. Ledelsen består av CEO, lederne for NCC Building og NCC Infrastructure, NCC Property Development og NCC Industry, samt Chief Financial Officer, Head of Corporate Relations, Head of Purchasing, and General Counsel.

Tomas_carlsson_beskuren
Tomas Carlsson

CEO and President

Født: 1965 Sivilingeniør fra Chalmers og MBA fra London/Columbia Business School. Administrerende direktør og konsernsjef siden 7. mai 2018.

Tidligere erfaring: Administrerende direktør og konsernsjef for det børsnoterte konsulentselskapet Sweco siden slutten av 2012. Har tidligere jobbet nærmere 20 år i NCC. Senest som ansvarlig for den svenske byggevirksomheten.

Eierskap i NCC: 13 570 B-aksjer og 282 929 kjøpsopsjoner.

Mattias Lundgren
Mattias Lundgren

CFO

Født 1971. Siv.øk. Chief Financial Officer siden 1. januar 2016. Ansatt siden 1998.

Tidligere erfaring fra blant annet: Chief Mergers & Acquisitions and Strategy 2015, Sjef for NCC Housing Sverige 2012 – 2015 og forskjellige roller i NCC innen forretningsutvikling.

Eierskap i NCC: 2 100 B-aksjer og 28 292 kjøpsopsjoner B-aksjer.

Ann Lindell Saeby_NCC11302
Ann Lindell Saeby

Head of Corporate Relations

Født 1962 Siv.øk. Sjef Corporate Relations fra 1. januar 2016. Ansatt i NCC siden 2012.

Har tidligere erfaring som kommunikasjonsdirektør i NCC 2012-2015, samt i Fortum 2004–2012, kommunikasjonskonsulent og partner hos Kreab Gavin Anderson 1998–2004.

Eierskap i NCC AB: 1 740 B-aksjer.

Harri_Savolainen_NCC40493
Harri Savolainen

Chief Purchasing Manager

Født 1971, sivilingeniør. Chief Purchasing Manager siden 2018. Ansatt i NCC siden 2001.

Tidligere erfaring inkludert som leder av driftsstøtte, divisjonsleder for NCC Building Finland, forretningsområdesansvarlig for NCC Construction Finland og medlem av konsernledelsen i årene 2012-2015. Andre oppgaver: Styremedlem i Pensjonsforsikringsselskapet Etera og Delegasjonsmedlem i Helsinki Chamber of Commerce.

Aksjeeiere i NCC AB: 3983 B-aksjer.

Kenneth-Nilsson_NCC
Kenneth Nilsson

Head of NCC Infrastructure

Født 1961. Sjef for NCC Infrastructure siden 3. april 2018. Ansatt i NCC siden 2018.

Tidligere erfaring: 20 års erfaring fra ulike lederstillinger i Skanska samt ytteligere 10 år som leder, prosjekt- og arbeidsleder. I 2017 tok han over ansvaret for Skanskas anleggsvirksomhet øst i USA.

Eierskap i NCC AB: 14 147 kjøpsopsjoner B-aksjer


klause_kaae_ncc40501
Klaus Kaae

Head of NCC Building

Født 1959. Siv.ing. Sjef NCC Construction Denmark siden 25. juni 2012. Ansatt i NCC siden 1985.

Har blant annet tidligere erfaring som avdelingssjef for NCC Construction Denmark i 2012-2015, viseadm.dir. i NCC Construction Denmark 2009–2012. Konserndirektør NCC Construction Denmark 2002–2009.

Styremedlem i Dansk Byggeri.

Eierskap i NCC AB: 3 226 B-aksjer.

Carola_Laven_NCC40491
Carola Lavén

Head of NCC Property Development

Født 1972 Siv.ing. Sjef i NCC Property Development fra mai 2013. Ansatt i NCC siden 2013.

Har blant annet tidligere erfaring som sjef for forretningsutvikling i Atrium Ljungberg 2006–2013 og Ljungberg-Gruppen 2003–2006, eiendomssjef Stockholm/Uppsala Drott 1998–2003.

Øvrige roller: styremedlem i BRIS og Credantia AB.

jyri_salonen_ncc40497
Jyri Salonen

Head of NCC Industry

Født 1965. Siv.Øk Sjef NCC Industry fra 1. januar 2015. Ansatt i NCC siden 2007.

Har blant annet tidligere erfaring som avdelingssjef i NCC Roads 2015-2016, divisjonssjef NCC Roads Services 2014, arbeidsområdesjef for NCC Roads i Finland 2009-2013, diverse roller i ExxonMobile og Esso i Finland.

Eiendel i NCC AB: 1 230 B-aksjer.

hakan_broman_ncc40490 (1)
Håkan Broman

President and CEO of NCC (acting)

Født 1962. Jur.kand, fil.kand og Stanford Executive Program. Administrerende direktør og konsernsjef (konstituert) siden 30. oktober 2017. Ansatt i NCC siden 2000.

Tidligere erfaring som blant annet selskapsjurist for NCC International Projects og NCC Property Development 2000-2008, selskapsjurist ABB/Daimler Chrysler Transportation 1996-2000, Eklunds advokatbyrå 1993-1996, domstolsväsendet 1991-1993, European International Contractors (EIC) 2001-2010, styremedlem 2008-2010.

Eiendel i NCC AB: 2 488 B-aksjer.