The Rotebro Job

Kommer Lena frem til barnehagen selv om det bygges bro på veien? Se vår spennende film om hvordan NCC løste problemet med en innovativ byggemetode. Filmen er basert på en virkelig hendelse i 2015.