Skien pukkverk

Skien Pukkverk ligger på Røraskogen industriområde i Skien kommune.

Åpningstider

Mandag - torsdag kl. 0700 – 1600.
Fredag kl. 0700 - 1500

Skien pukkverk

Bergarten som utvinnes i pukkverket er en gneisgranitt. Steinen kan brukes som asfalt- og betongtilslag, samt i vei- og jernbanebygging. Densiteten er på ca 2,66 tonn/m3.

Bruksområder

Asfalttilslag - steinens styrke og farge gjør den godt egnet til asfalttilslag.
Betongtilslag - steinen er underlagt Kontrollrådet for betongprodukters kontroller.
Veibygger - steinens styrke og egenvekt skaper et stabilt bærelag i veier.
Jernbanepukk - steinens styrke og egenvekt skaper et stabilt bærelag i jernbaner.

Sertifikater

NS-EN 12620 Tilslag for betong.

NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

NS-EN 13242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging.

Hans_Haugland200x200px
Hans Haugland

Area Manager, NCC Industry

Skien pukkverk
Skien pukkverk
Besøksadresse:

Havneveien 22, 3739 Skien

Ordretelefon 23 88 03 11
Faktura-telefon 23 88 03 13