NCC Grenland Massegjenvinning

Grenland Massegjenvinning ligger i Voldsveien 504 i Skien. Her tar vi imot rene masser og selger bark, jord, pukk og grus.

Vi tar imot rene masser for deponering, samt asfalt og betong til knusing. Hos oss får du kjøpt pukk, grus, bark, jord samt knust asfalt og betong.

Materialene vi tar i mot gjenvinnes til bygg- og anleggsmaterialer gjennom gjenvinning og foredling. Vi tar imot rene masser fra både privatpersoner, entreprenører og andre som har behov for å levere dette på et godkjent mottakssted.

Åpningstider

Mandag - torsdag: 0700 – 1600 
Fredager: 07:00 - 15:00
Stengt på lørdager

NCC Grenland massegjenvinning
NCC Grenland massegjenvinning

3739 Skien

Besøksadresse:

Voldsveien 504