Larvik-pukkverkene

NCC har pukkverkene Hedrum, Grinda og Tjølling i Larviksområdet.

Åpningstider

Mandag til fredag: 07.00 - 16.00

Larvik-pukkverkene

Hedrum og Grinda ligger ved Landhjem i Larvik Kommune, ca 2 km nord for Larvik sentrum. Tjølling ligger ved Klaastad i Larvik Kommune, ca 6 km fra Larvik sentrum.

Steinen fra disse pukkverkene har en rekke bruksområder.

  • Hedrum og Grinda har en lys grå grovkornet Larvikitt med densitet på ca 2,7 tonn/m3. 
  • Tjølling har en mørk grå Larvikitt med densitet på ca 2,7 tonn/m3

Bruksområder

Betongtilslag - Steinene er underlagt Kontrollrådet for betongprodukters kontroller.

  • Asfalttilslag - steinenes styrke og farve gjør dem meget godt egnet til asfalttilslag.
  • Veibygging - som et 100% knust materiale med god styrke fungerer steinene godt som forsterkningslag og stabilt bærelag i veier. De påvirkes i liten grad av temperatursvingninger og frost og er derfor gode i frostsikringslag.
  • Kystsikring - til sikring av kyster og bygging av demninger og moloer er steinen meget god på grunn av sin styrke.
  • Sportsarenaer - steinenes farger og egenskaper gjør dem godt egnet til bruk som grus på travbaner, friidrettsplasser og fotballbaner

Sertifikater

NS-EN 12620 -  Hedrum og Grinda Tilslag for betong

NS-EN 13043 - Hedrum og Grinda Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

NS-EN 13242 - Hedrum, Tjølling og Grinda Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid, og vegbygging.

NS-EN 13383-1 Vassbyggingsstein Tjølling

Ronny Sørås
Ronny Sørås

Avdelingsleder, Steinmaterialer, NCC Industry

Hedrum pukkverk
Hedrum pukkverk
Besøksadresse:

Lågendalsveien 157, 3270 Larvik

Ordretelefon 23 88 03 11
Faktura-telefon 23 88 03 13
Tjølling pukkverk
Tjølling pukkverk