Gjølme pukkverk, Orkanger

Gjølme pukkverk ligger rundt 2 kilometer vest for Orkanger og har en stein med god kvalitet.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 0700 – 1500

Matpause fra 11:00 til 11:30

Gjølme pukkverk

I Gjølme pukkverk utvinnes en hornblende-gneis med densitet 2,81 tonn/m3. Bruksområdene for steinen er blant annet til veibygging og som asfalt og betongtilslag. Steinen er sertifisert for asfalt- og betongproduksjon.

I tillegg til Gjølme pukkverk har NCC Industry rettigheter til flere steinbrudd og grusforekomster i Orkdal.

Vi leverer pukk, grus og sand til alle formål og kan ordne med transport.

Christian Loiro
Christian Loiro

Avdelingsleder Gjølme Pukkverk, NCC Industry

Gjølme pukkverk
Gjølme pukkverk
Besøksadresse:

7300 Orkanger, P.b. 6, 7301 Orkanger

Ordretelefon 23 88 03 11
Faktura-telefon 23 88 03 13