Gjølme pukkverk, Orkanger

Gjølme pukkverk ligger rundt 2 kilometer vest for Orkanger og har en stein med god kvalitet.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 0700 – 1500

Matpause fra 11:00 til 11:30

Gjølme pukkverk

I tillegg til Gjølme pukkverk har NCC Industry rettigheter til flere steinbrudd og grusforekomster i Orkdal. Blant annet gjelder dette Svinsås steinbrudd med jaspis-stein.

I Gjølme pukkverk utvinnes en hornblende-gneis med densitet 2,81 tonn/m3. Bruksområdene for steinen er blant annet til veibygging og som asfalt og betongtilslag. Steinen er sertifisert for asfalt- og betongproduksjon.

Japsis

Jaspis er en meget slitesterk bergart. I Svinsås steinbrudd på Storås i Meldal kommune tar NCC Industry ut jaspis-stein. Densiteten på jaspis er 2,76 tonn/m3.

  • Jaspis er et aggregat av silisiumoksyd-partikler, altså kjemisk sett kvarts.
  • Den spesielle rødfargen skyldes spor av jernoksyd.
  • Jaspis kan sammenlignes med flint som også er et silisiumoksyd-partikkel-aggregat.
Japsis
Christian Loiro
Christian Loiro

Avdelingsleder Gjølme Pukkverk, NCC Industry

Gjølme pukkverk
Gjølme pukkverk
Besøksadresse:

7300 Orkanger, P.b. 6, 7301 Orkanger

Telefon: +47 480 096 77