Arna steinknuseverk, Bergen

Arna steinknuseverk ligger i Ytre Arna i Bergen kommune, 18 km nordøst for Bergen sentrum. Bergarten er Anortosittisk gneis - middels til finkornet grå bergart, med en densitet er på ca 2,94 tonn/m3.

Åpningstider

Mandag - Torsdag 06:00 - 22:00

Fredag  06:00 - 18:00

Lørdag stengt.


Bruksområder

  • Asfalttilslag - steinens styrke og ekstremt gode vedheftegenskaper gjør den godt egnet som asfalttilslag.
  • Veibygging - med stor styrke skaper steinen et stabilt bærelag i veier.
  • Jernbanepukk - med stor styrke skaper steinen et stabilt bærelag for jernbaner.
  • Sportsarenaer - som grus på idrettsanlegg og fotballbaner brukes steinen med gode resultater.
  • Veggrus - steinen brukes til dekke på grusveger med gode resultater: den setter seg godt og er meget motstandsdyktig mot ødeleggelser fra regnvann.

Sertifikater

NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

NS-EN 13242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging
Vegard Løwø
Vegard Løwø

Avdelingsleder Arna Pukkverk, NCC Industry, NCC Industry

Arna Steinknuseverk
Arna Steinknuseverk
Besøksadresse:

Gaupås, 5265 Ytre Arna

Telefon: +47 55 39 28 80