Mobil steinknusing

Med våre mobile steinknusere kan vi tilby steinknusing i områder eller direkte på din byggeplass. Mobilknuseren kan på kun få timer etableres ved bygg- og anleggsplasser der bergspregning foregår.

Moderne maskinpark

NCC Industry opererer en moderne og effektiv flåte av utstyr og har erfarne maskinoperatører med solid fagkunnskap. Avhengig av kundenes behov og prosjekter, påtar vi oss større og mindre oppdrag innen mobil steinknusing over hele landet. Vi tilbyr løsninger hvor vi kan gå direkte inn i pukkverk eller anleggsprosjekter og gjennomføre knusing.

Kostnadseffektiv løsning

Vi kan tilby grovknusing, finknusing og sikting av ønskede fraksjoner og leverer full dokumentasjon etter avtale på ferdigproduktene. Ved å knuse direkte på anleggsprosjektet minimeres transportbehov, noe som gir en kostnadseffektiv løsning i prosjektet.

Vi har også sertifiserte laboratorier for testing av stein og kan sørge for godkjenning av steinmaterialer, til veioppbygging, Asfalt eller Betong, der det er påkrevd.

Veiing av masser skjer på hjullastervekter med dokumentasjon og vi kan også måle opp og dokumentere mengde ferdigvare ved profilering eller ved dronemåling.

Ta kontakt med oss for en prat om mobil steinknusing.

Ronny Sørås
Ronny Sørås

Avdelingsleder, Steinmaterialer, NCC Industry

Kjersti Vrålstad_NCC
Kjersti Vrålstad

Salgssjef Innland, Steinmaterialer, NCC Industry