Valsneset pukkverk, Bjugn

Valsneset pukkverk ligger i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag. Bergarten som utvinnes her er en mørk grå gneis.

Innfører restriksjoner ved kjøp i NCC-pukkverkene

På grunn av Korona-smittefare innføres begrensninger for privatpersoner i forbindelse med kjøp av steinmaterialer.

For å hindre smitte innføres følgende restriksjoner:

  • Ikke forlat bilen under ditt besøk på pukkverket.
  • Vi tar ikke imot kontanter. Vi foretrekker Vipps eller faktura.
  • All dokumentbehandling vil skje med beskyttelseshansker for å redusere faren for smitte.

Vi har fortsatt åpent for kunder, og vi ber om at alle besøkende respekterer anbefalingene om avstand til hverandre (1 meter) og følger håndhygieneretningslinene som er gitt.

Hilsen NCC Steinmaterialer Norge.

 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 0700 – 1500.

Valsneset pukkverk

Bergarten som utvinnes er en mørk grå gneis som er middels til finkornet og med en densitet på ca. 2,76 tonn/m3. 

Bruksområder

  • Tildekning - steinen kan benyttes til tildekking av olje-/ gassrørledninger offshore.
  • Asfalttilslag - steinen kan foredles til asfalttilslag.
  • Veibygging - steinen kan benyttes som forsterkningsmasse ved veibygging.
Christian Loiro
Christian Loiro

Avdelingsleder Gjølme Pukkverk, NCC Industry

Valsneset pukk
Valsneset pukk
Besøksadresse:

Fagervika, 7165 Oksvoll

Telefon: +47 480 09 677