Helle sandtak, Forsand

Anlegget ligger i Helle i Forsand kommune, rundt 4 mil øst for Stavanger.

Innfører restriksjoner ved kjøp i NCC-pukkverkene

På grunn av Korona-smittefare innføres begrensninger for privatpersoner i forbindelse med kjøp av steinmaterialer.

For å hindre smitte innføres følgende restriksjoner:

  • Ikke forlat bilen under ditt besøk på pukkverket.
  • Vi tar ikke imot kontanter. Vi foretrekker Vipps eller faktura.
  • All dokumentbehandling vil skje med beskyttelseshansker for å redusere faren for smitte.

Vi har fortsatt åpent for kunder, og vi ber om at alle besøkende respekterer anbefalingene om avstand til hverandre (1 meter) og følger håndhygieneretningslinene som er gitt.

Hilsen NCC Steinmaterialer Norge.

 

Åpningstider

Mandag - torsdag kl. 07:00 – 15:30.
Fredag kl. 07:00 – 12:30

Helle sandtak

Naturgrusen kan brukes i betong og asfaltproduksjon, samt veibygging.
Bergarten her er en granittisk gneis, middels til finkornig naturgrus. Densiteten er på ca. 2,70 tonn/m3.

Bruksområder

  • Betongtilslag - som tilslag i betong har naturgrusen gode egenskaper. Tilslaget er underlagt Kontrollrådet for betongprodukters kontroller.
  • Asfalttilslag - steinens styrke gjør den også meget godt egnet til asfalttilslag.
  • Veibygging - med stor styrke skaper steinen et stabilt bærelag i veier.

Sertifikater

NS-EN 12620 Tilslag for betong.

NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

NS-EN 13242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid.

Per Thu
Per Thu

Site Manager, NCC Industry

Helle sandtak
Helle sandtak
Postadresse:

4110 Forsand

Telefon: +47 51 70 35 55