Prosess for salg av Road Services

Som kommunisert 16. oktober i fjor ser NCC på mulighetene for å selge sin virksomhet Road Services.

Det er flere årsaker til at NCC ønsker å selge Road Services. Divisjonen har hatt utfordringer med lønnsomheten og synergier med andre deler av NCC har vært begrenset. NCC har erkjent at selskapet derfor ikke er riktig eier for veiservices enheter.

En salgsprosess pågår og inntil en ny eier av virksomheten er på plass, vil Roads Services selvfølgelig ivareta sine forpliktelser og gjennomføre prosjekter etter den kontrakten som gjelder. Roads Services opprettholder det samme aktivitetsnivået som tidligere og driver virksomheten videre. Det innebærer også å være aktivt med i anbud for fremtidige veiserviceoppdrag. NCC har siden oktober 2018 signert to store flere-millioners kontrakter i Norge. Roads Services utfører drift og vedlikehold av veier og Statens vegvesens driftskontrakter er en viktig del av virksomheten.

NCC Road Services har svært dyktige medarbeidere som hver dag leverer gode tjenester for å sikre trygge og fremkommelige veier. NCC er en sentral aktør i det norske markedet med 10 driftskontrakter med Statens Vegvesen.

For ytterligere informasjon om salgsprosessen, kontakt:

Anders Björklund
anders.bjorklund@ncc.se
+46765216162