Driftskontrakt SVV Vest-Telemark

Driftskontrakt Vest-Telemark omfatter drift og vedlikehold av alle riks- og fylkesveier i kommunene Nissedal, Fyresdal, Drangedal og Kviteseid.

Kunde: Statens vegvesen 
Kontraktslengde: 5 år - Oppstart 1. september 2013
Vegnett: Totalt 374 kilometer veier, samt gang- og sykkelveier.

Kontaktinformasjon:

Beredskapstelefon: + 47 464 23 085
E-post: infraservices.sor@ncc.no
Adresse: NCC Infra Services Veiservice, Vrådal Vegstasjon, 3853 Vrådal.

Prosjektleder: Øyvind Hogsrud, mobil: +47 952 24 464, e-post: oyvind.hogsrud@ncc.no