Driftskontrakt SVV Stord

Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveger i kommunene Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Fusa, Kvinnherad, Samnanger og Kvam.

Kunde: Statens vegvesen 
Kontraktslengde: 5 år - oppstart 1. september 2013
Vegnett: 669 km vei, inkludert gang- og sykkelveier.

Kontaktinformasjon:
NCC Infra Services AS Veiservice
Prosjektleder: Frode Kaldestad, telefon: +47 950 66 790, e-post: frode.kaldestad@ncc.no