Driftskontrakt SVV Sør-Østerdalen

Sør-Østerdals-kontrakten omfatter drift og vedlikehold av alle riks- og fylkesveier i kommunene Stor-Elvdal, Åmot og Elverum. Kontrakten inkluderer gang- og sykkelstier langs riksvegene, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Kunde: Statens vegvesen 
Kontraktslengde: 5 år -  oppstart 1.9.2014
Veilengde: 555 km

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Trysilvegen 256, 2409 Elverum
Prosjektleder
Ronny Hope tlf 40 55 13 89
ronny.hope@ncc.no