Driftskontrakt SVV Solør

Solørkontrakten omfatter drift og vedlikehold av fylkesveier i kommunene Våler, Åsnes og Grue. Kontrakten inkluderer gang- og sykkelstier langs riksvegene, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Kontraktsperiode: 1.9.2015 - 31.8.2021

Veglengde:  609 km vei inkl G/S-veger

Besøksadresse: Negardsvegen 20, 2270 Flisa

Kontaktinformasjon:

Publikumstelefon: +47 455 04 166

Prosjektleder: Roy Erik Myrvang, Prosjektsjef Øst
Mob + 47 952 18 028 e-post: roy.erik.myrvang@ncc.no