Driftskontrakt SVV Solør

Solørkontrakten omfatter drift og vedlikehold av fylkesveier i kommunene Våler, Åsnes og Grue. Kontrakten inkluderer gang- og sykkelstier langs riksvegene, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Kontraktsperiode: 2015-2020. Oppstart 1. september

Veglengde:  609 km vei inkl G/S-veger

Besøksadresse: Negardsvegen 20, 2270 Flisa

Kontaktinformasjon:

Publikumstelefon: +47 455 04 166

Prosjektleder
Roy Erik Myrvang
E-post: roy.erik.myrvang@ncc.no