Driftskontrakt SVV Rjukan

Rjukankontrakten omfatter drift og vedlikehold av fylkesveier i Tinn kommune og deler av Vinje, Hjartdal og Notodden kommune. Kontrakten inkluderer gang- og sykkelstier langs riksvegene, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Kunde: Statens Vegvesen

Kontraktslengde: 1.9.2015 – 31.8.2021

Vegnett: Totalt 273 kilometer fylkesveier og gang- og sykkelveier

Kontaktinformasjon

Prosjektleder
Espen Faane
Mobil: 995 30 359
espen.faane@ncc.no