Driftskontrakt SVV Rjukan

Rjukankontrakten omfatter drift og vedlikehold av fylkesveier i Tinn kommune og deler av Vinje, Hjartdal og Notodden kommune. Kontrakten inkluderer gang- og sykkelstier langs riksvegene, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Kunde: Statens Vegvesen

Kontraktslengde: 2015 – 2020. Oppstart 1. september

Vegnett: Totalt 273 kilometer fylkesveier og gang- og sykkelveier

Kontaktinformasjon

Prosjektleder
Espen Faane
Mobil: 995 30 359
espen.faane@ncc.no