Driftskontrakt SVV Ringerike

Kontrakten inkluderer drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier i Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad og deler av Jevnaker kommune. Kontrakten inkluderer gang- og sykkelstier langs riksvegene, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Kunde: Statens vegvesen 
Kontraktslengde: 5 år - oppstart 1. september 2018 
Vegnett: 749 km veg totalt.

KONTAKTINFORMASJON

Beredskapstelefon: +47 982 51 040
E-post: veiservice.ringerike@ncc.no   
Adresse: NCC Norge AS (Road Services),Nymobakken 30, 3516 Hønefoss.
Prosjektleder: Terje Bache, tlf. 905 01 665 E-post: terje.bache@ncc.no