Driftskontrakt SVV Ringerike

Kontrakten inkluderer drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier i Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad og deler av Jevnaker kommune. Kontrakten inkluderer gang- og sykkelstier langs riksvegene, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Kunde: Statens vegvesen 
Kontraktslengde: 5 år - oppstart 1. september 2013 
Vegnett: 749 km veg totalt - hvorav: 192 km stamveg, 151 km øvrig riksveg, 345 km fylkesveg og 61 km gang- og sykkelveg.

KONTAKTINFORMASJON

Beredskapstelefon: +47 982 51 040
E-post: veiservice.ringerike@ncc.no   
Adresse: NCC Infra Services Veiservice, Hensmoveien 45, 3516 Hønefoss.
Prosjektleder: Bjørn Kristian Bråten, mob: 959 18 881
E-post: bjorn.kristian.braten@ncc.no