Driftskontrakt SVV Orkdal

Kontraktsperiode: 1. september 2017 – 31. august 2022

Veilengde: 505 kilometer vei, samt gang- og sykkelveier.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: Gro Hege Viberg, mobil: +47 94 97 25 25, e-post: gro.viberg@ncc.no