Driftskontrakt SVV Orkdal

Kontraktsperiode: 1. september 2017 – 31. august 2022

Veilengde: 505 kilometer vei, samt gang- og sykkelveier.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: Steinar Løvseth
Mob +47 917 98 525 e-post: steinar.lovseth@ncc.no