Driftskontrakt SVV Orkdal

Kontraktsperiode: 1. september 2017 – 31. august 2022

Veilengde: 505 kilometer vei, samt gang- og sykkelveier.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: Terje Heien Solem, mobil: +47 419 23 149 blobid0.png, e-post: terje.heien.solem@ncc.no