Driftskontrakt SVV Numedal

Kontrakten gjelder for fylkesvegnettet og fylkes gang/sykkelveger i Numedalskommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hol kommune øverst i Hallingdal og de tre kommunene i midtfylket, Øvre Eiker, Modum og Sigdal. Kontrakten inkluderer gang- og sykkelstier, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Kunde: Statens vegvesen 
Kontraktslengde5 år - oppstart 1. september 2018 
Vegnett428 km veg totalt.

KONTAKTINFORMASJON: 
Beredskapstelefon: +47 916 09 185
Adresse: NCC Norge AS (Road Services), Bakkevegen 24, 3628 Veggli

Prosjektleder: Jostein Myklatun, tlf. 414 70 810, jostein.myklatun@ncc.no