Driftskontrakt SVV Numedal

Kontrakten inkluderer drift og vedlikehold av fylkesveier i Modum, Sigdal, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal og Hol. Kontrakten inkluderer gang- og sykkelstier, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Kunde: Statens vegvesen 
Kontraktslengde5 år - oppstart 1. september 2013 
Vegnett428 km veg totalt.

KONTAKTINFORMASJON: 
Beredskapstelefon: +47 916 09 185
Adresse: NCC Infra Services Veiservice, Uvdalsvegen 14, 3630 Rødberg.

Prosjektleder: Bjørn Larsen, mobil: +47 909 93 007, e-post: bjorn.larsen@ncc.no