Driftskontrakt SVV Nordre Hedmark

NCC har ansvaret for drift og vedlikehold av europavei, riksveier og fylkesveier i Ringsaker og deler av Hamar kommune.

Kunde: Statens vegvesen 
Kontraktsperiode: 01. september 2017 - 31. august 2022
Vegnett: 642 kilometer vei og gang- og sykkelvei

KONTAKTINFORMASJON

Vakttelefon: +47 982 65 702 
Adresse: NCC Infra Services Veiservice, Engonsvingen 7, 2323 Ingeberg.

Prosjektleder: Trond Olsen, mobil: +47 984 16 591blobid0.png, e-post: trond.olsen@ncc.no