Driftskontrakt SVV Indre Ryfylke

Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i Vindafjord, Sauda og Suldal og Etne kommuner samt deler av Tysvær, Odda og Hjelmeland kommuner.

Kontraktsperiode: 1. september 2015 – 31. august 2021

Veilengde: 750 kilometer inkludert gang- og sykkelveier.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: Rolf Anders Svensson, mobil: +47 480 27 103, e-post: rolf.anders.svensson@ncc.no