Driftskontrakt SVV Arendal Øst

Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i deler av Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Froland, Tvedestrand og Arendal kommuner.

Kontraktsperiode: 1. september 2015 – 31. august 2020

Veilengde: 545 kilometer vei og gang- og sykkelvei

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Geir Erik Aasgaard, mob: 932 80 955
Geir.Erik.Aasgaard@ncc.no