Driftskontrakt SVV Alta

Kontraktsperiode: 1. september 2017 – 31. mai 2022

Veilengde: 100 kilometer vei og gang- og sykkelveier.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: Paul Inge Turi, mobil: +47 97 46 02 86, e-post: paul.turi@ncc.no