Veidekker for alle bruksområder

Ved NCCs sentrallaboratorium testes og utvikles nye typer asfalt og veidekker for å finne fram til optimale løsninger for alle bruksområder.

Som et stort nordisk selskap satser NCC på forskning og utvikling for å stadig forbedre virksomheten og produktene vi leverer.

NCCs sentrallaboratorium i Drammen samarbeider med kunder, tekniske høgskoler og andre forskningsmiljøer i utvikling av nye, forbedrede og miljøvennlige løsninger for veidekker.

For å garantere kvaliteten på våre leveranser foretas også løpende kvalitetskontroller av produktene på våre produksjonsanlegg og ved utlegging av asfalt og veidekker.

Sentrallaboratorium Lier
Sentrallaboratorium Lier
Besøksadresse:

Vebjørns vei 5, 3412 Lierstranda

Postadresse:

Postboks 542 , 3412 Lierstranda

Sentrallaboratorium Bergen
Sentrallaboratorium Bergen
Besøksadresse:

Storaneset 16 , 5888 Bergen

Postadresse:

Postboks 145 Indre Arna , 5888 Bergen