Kantstein - glidestøpt

Profilbetong støper kantstein på allerede eksisterende kanter eller som ny glidestøpt kantstein.

Vi tilbyr følgende kantsteiner og lave profiler:

 

Avvisende kantstein nr. 131

Denne kantsteinen benyttes som fortauskant på mindre trafikkerte veier - i boligfelt o.l. - hvor det er liten slitasje.

Høyde: 130 mm
Bredde: 130 mm

Avvisende kantstein nr.161

Den mest benyttede kantstein til fortauskant, trafikkøyer o.l. på veier med stor trafikk og slitasje.

Høyde: 160 mm
Bredde: 130 mm

Avvisende kantstein nr. 191

Denne benyttes hvor det er mest hensiktsmessig å støpe kantstein før asfaltering av slitelag.

Høyde: 190 mm
Bredde: 130 mm

NCC Profilbetong
NCC Profilbetong
Besøksadresse:

Skibåsen 11, 4636 Kristiansand

Telefon: +47 22 98 68 00
Eva Kvalvik
Eva Kvalvik

Drift Kantstein, NCC Infrastructure