Styrbar horisontal boring

Langhullsboring er metoden for nylegging av rør uten å grave. Styrbar, horisontal boring med svært stor presisjon er en ny mulighet som kan utføres for alle typer av ledninger opp til Ø 1 000 mm.

Metoden kan brukes på svært lange strekk og på stort dyp. Boringen utføres fra overflaten med et skråstilt styrehode i den retningen og på det dypet som er bestemt og styrer opp igjen på det nøyaktige målpunktet.

  • Økonomisk, hurtig metode for nylegging av alle typer av ledninger i dimensjoner opp till Ø 1000 mm.
  • Kan brukes under alle forhold og materialer i alle årstider.
  • Ideell for nylegging i svært vanskelige og kompliserte by- og gatemiljøer.
  • Nye rør med høye trykkfasthetsverdier tilfredsstiller svært høye krav i forhold til funksjon og levetid.
  • Krever minimal eller ingen graving og tilbakefylling.

Navigeringen kontrolleres fra overflaten med et spesielt lokaliseringsinstrument. Når boringen er sluttført monteres et borehode og den aktuelle rørtypen på borestangen som så dras tilbake gjennom borehullet. Metoden forårsaker minimale forstyrrelser på overflaten, kan med fordel brukes i trange og vanskelige bymiljøer og innebærer store økonomiske fordeler. Egnet kun i løsmasser og ikke i fjell, da brukes en annen krone.

Slik foregår styrt landhullsboring:

Boringen starter med et pilothull ved den ene enden av den tenkte strekningen og styres mot et nøyaktig angitt punkt.

Styringen av borehodet kontrolleres med et lokaliseringsinstrument under boringen.

Borehodet styres nøyaktig opp i målpunktet. Boret erstattes av en utvidelsesmekanisme sammen med det nye røret.

Den roterende utvidelsesmekanismen dras tilbake gjennom borehullet sammen med det nye røret og utvider samtidig diameteren i borehullet om det trenges.

Langvarige forstyrrelser med oppgraving i følsomme miljøer kan helt ungås med langhullsboring. Den forstyrrelsen som kan oppstå, består av oppstillingsplassen for boreriggen og målplassen, hvor det nye røret skal dras tilbake fra. For øvrig finnes det ingen forstyrrelser. Langhullsboring er den nye måten å legge nye rør på under vannveier, under følsomme trafikkmiljøer, flyplasser, mellom og under hus m.m.