PU-Liner, vår NoDig-løsning

NoDig; En gravefri renoveringsmetode for vannledninger. Belegget sentrifugalsprøytes på innsiden av vannledning og forlenger dens levetid.

PU-Liner - NoDig

PU-Liner er en semistrukturell renoveringsmetode for vannledninger. 

 • Gravefri metode som stopper innvendig korrosjon og bygger et semistrukturelt polyuretanbelegg i vannledninger
 • Løsningen medfører at innvendig korrosjon og slitasje i ledningen stoppes. Kapasiteten på gjennomstrømningen blir optimal, ruheten i ledningen minimaliseres
 • Polyuretanbelegget påvirker ikke vannkvaliteten og vannet virker ikke nedbrytende på belegget
 • Minimal risiko for blokkering av stikkledninger
 • Etter utført prosess øker rørets levetid med mange år
 • Metoden er den beste renoveringsløsningen på markedet og gir normalt en god totaløkonomi for kunden
 • PU-Liner er godkjent av Folkehelseinstituttet (i Norge) for bruk i kontakt med drikkevann
 • PU-Liner herdes på 30 minutter
 • Vannledningen kan settes i drift etter 60 minutter
 • PU-Liner kan sprayes som semistrukturelt belegg. Allerede etter det første laget får man en tykkelse på maks 4 mm. Det er mulig å sprute på flere lag for å skape et sterkere rør
 • PU-Liner muliggjør vannledningsrenovering uten etablering av provisorisk vannforsyning

Utførelse

 • Utførelse fra kum til kum (to minigrøfter pr strekning)  ca 150 meter
 • Rengjøring med høytrykk (vann ca 600 Bar)
 • Belegget sentrifugalsprøytes på tørket ledning

 

Kostnadseffektiv og rask rørfornying med PU liner

Se resultatet etter at NCC har behandlet røret

Tage Odland

Prosjektleder ledningsrenovering, NCC Infrastructure