NCC fornyer kloakkrør langs Akerselva

På oppdrag for Oslo kommune VAV skal NCC NoDig rørfornye kloakkrørene langs Akerselva, fra Frysja til Nydalen.

Jobben starter i mai 2022 og vil pågå frem til mars 2023.

Rørene er i varierende forfatning, og Oslo kommune ønsker ikke at det skal bli lekkasjer ut i elva.

De gamle rørene er store, fra 450 mm diameter til 1000 mm diameter. Metoden som er valgt er strømpemetoden. Det vil si at vi skal «støpe» nye glassfiberarmerte plastrør støpes inni de gamle betongrørene. På denne måten installeres en rørlengde mye fortere enn ved å grave frem rørene, og det nye røret blir helt tett og uten skjøter mellom kummene.

Det vil være behov for lettere gravearbeider på noen punkter, men strømpemetoden gjør at vi, i hovedsak, kan gjøre jobben fra kummene. Da fører vi strømpen inn i røret i den ene kummen og trekker den til neste kum, med vinsj. Deretter blåses strømpen opp med trykkluft og herdes med et «tog» av UV-lamper.

En installasjon vil normalt ta mellom åtte og 24 timer, avhengig av diameter og lengde på røret. Når installasjonen først er i gang kan den ikke stoppes eller pauses før den er ferdig, det vil derfor foregå arbeider også på natten på de mest krevende installasjonene.

For å gjøre jobben må vi benytte lastebiler og varebiler med tilhengere, samt benytte stien som kjørebane og parkering.

Det vil opparbeides enkelte snuplasser i nærheten av stien, slik at vi må rygge minst mulig, men noen steder vil det være nødvendig å rygge et stykke. Da skal en av våre yrkesarbeidere gå bak bilen for å hjelpe sjåføren, og publikum, med å ferdes trygt.

Det er fremdeles en viss risiko forbundet med at store biler skal ferdes der det er gående og syklende, vi ber derfor alle være ekstra vaktsomme når de ser det kommer en bil kjørende. Gå ut til kanten på stien og stå i ro til bilen har passert.

Vær obs på at det kan komme flere biler etter hverandre.

Det vil i perioder bli trangt langs stien, og i noen perioder vil stien stenges helt, da det ikke vil være plass til både gang-/sykkeltrafikk og de store bilene.

Når stien stenges vil det varsles med skilting, slik at de gående/syklende skal oppdage dette før de kommer frem til plassen hvor bilene står. Ferdsel må da skje langs alternative traséer.

Vi ser frem til et godt samarbeid!

 

Kontaktperson for NCC: Tor Bergly, telefon 450 30 819, epost: tor.nicolai.bergly@ncc.no

Kontaktperson Oslo kommune VAV: Louise Wiman, telefon 960 92 465, epost: louise.wiman@vav.oslo.kommune.no

Kart rørfornying NoDig Akerselva Oslo
Kart rørfornying NoDig Akerselva Oslo