Strømpeforing

En komplett renoveringsmetode for avløpssystem, der det nye materialet vrenges inn i den skadde ledningen med trykkluft. Monteringen foregår uten graving mellom nedstigningskummene.

 • Gravefri teknikk som installeres mellom nedstigningskummer
 • Hurtig og arbeidsbesparende. To personer installerer opp til 100 meter nye rør per arbeidsdag
 • Sterkt og holdbart, det nye røret blir like holdbart og har like lang levetid som et nytt
 • Høye trykkfasthetsverdier som tilfredsstiller svært høye krav
 • Sikker herdemetode med UV-lys
 • Klarer fugeforskyvninger og bend mellom brønnene
 • Det er mulig å variere rørets styrke etter ulike krav for installasjonen
 • Det oppstår en marginal minsking av rørets areal, men gjennomstrømningen blir ofte bedre enn i det gamle røret takket være den slette overflaten
 • Svært tett anlegg mot den eksisterende ledningen
 • Svært stor toleranse mot dimensjonsendringer, selv ved skader og fugeforskyvninger
 • Klarer dimensjonsendringer på 15 prosent i den eksisterende strekningen og dimensjonen

8 hurtige steg til en helt ny ledning

 1. Besiktelse og oppmåling Den skadde ledningen måles opp, skader og tilkoblinger noteres.
 2. Skreddersydd Strømpen dimensjoneres og produseres i nøyaktige diametre og lengder med hensyn till leggedybder, holdfasthet og grunnvannsforhold.
 3. Ledningen renses Eventuelle innstikk slipes bort og ledningen høytrykksspyles helt ren for løse komponenter.
 4. TV-kontroll før installasjon
 5. Montering av strømpen Monteringen skjer uten graving mellom de eksisterende kummene, som brukes som utgangspunkt for å vrenge inn det nye målbestilte materialet inn i den skadde ledningen med trykkluft.
 6. Herding med UV-lys Strømpen herdes svært hurtig med UV-lyslamper som dras gjennom strømpen, slik at det svært hurtig dannes et nytt, sterkt rør inni det gamle. Metoden krever minimalt energiforbruk, sammenlignet med andre herdingsmetoder
 7. Stikkrørene slipes opp Etter herdingen åpnes stikkrørene ved hjelp av en fjernstyrt robot med overvåkningskamera. Det nye røret blir så sterkt at man kan la gamle, unødvendige stikkrør være stengt, uten risiko for deformasjonsskader på det nye røret.
 8. Sluttkontroll og dokumentasjon Det nye røret sluttkontrolleres og dokumenteres på video/dvd, og er så umiddelbart klart til bruk.

Slik renoveres rørtraséer med strømpeforing