Innføring med subline PE-rør

Effektiv renovering av lange rørstrekk.

Innføring med Subline i store dimensjoner og lange strekk utføres hurtig, og i en eneste arbeidsoperasjon.

  • Opp til 1000 meter kan innfores i samme arbeidsoperasjon
  • Medfører minimale forstyrrelser for omgivelsene og miljøet
  • Store dimensjoner opp til Ø 1600 mm
  • Klarer bend på opp til 30°
  • Veggtykkelser opp till 26 mm.

Effektiv renovering av lange strekk i tre hurtige steg

1. Rengjøring Det gamle røret rengjøres og renses for alle forurensinger og hindringer. Et videokamera inspiserer rengjøringsprosessen. Eventuelle problemer med stikkledningskoblinger etc. repareres.

Forberedelser: PE-røret sveises sammen til den nøyaktige, aktuelle innforingslengden og samles deretter i frie lengder.

2. Krymping og montering Det forberedte PE-røret bøyes til c-form i en spesiell maskin og forankres med spennremmer. I prosessens direkte forlenging dras det c-formede PE-røret gjennom det gamle røret. Friksjonen ved monteringen er ikke-eksisterende og derfor er det mulig å renovere svært lange strekk i en eneste operasjon – opp till 1000 m.

3. Ekspansjon og sluttmontering Når PE-røret er plassert i posisjon stenges endene av og røret fylles med vann under trykk. Det gjør at spennremmene sprenges og røret ekspanderer til et tettsluttende, tynnvegget innerrør i det gamle røret. Deretter monteres koblinger i rørendene. Nye og gamle stikkledninger kobles til og ledningen er klar til å bli tatt i bruk.

Ved å c-forme et PE-rør i et spesialkonstruert system kan store dimensjoner opp til Ø 1600 mm for svært lange strekk fores inn i et og samme arbeidsoperasjon. Dermed tilbakestilles funksjonen og kapasiteten hurtig i en VA-ledning. Det bøyde røret kan enkelt dras gjennom det eksisterende røret og deretter ekspanderes det til et holdfast, tynnvegget innerrør ved hjelp av vanntrykk.

"C-formen" muliggjør hurtig renovering med minimale miljøforstyrrelser. Ved å c-forme P-røret kan en hurtig fore inn lange strekk mellom små sjakter langt fra hverandre. Inngrepene i miljøet blir færre og forstyrrelsene mindre. Det c-formede røret dras hurtig og smidig til mottakerplassen.

 

Tage Odland

Prosjektleder ledningsrenovering, NCC Infrastructure