Hydraulisk rørsprekking

Effektiv metode for nye rør i gamle VA- og gassledninger

  • Utblokking skaper plass for å bytte ut eksisterende rørledninger i de fleste forekommende materialer, med nye med samme eller større dimensjon
  • Hurtig og arbeidsbesparende
  • Egnet metode for å legge ledninger i vanskelig tilgjengelige miljøer så som steder med store dyp, med trafikk- og grunnvannproblem samt steder med komplisert bebyggelse
  • Nye rør med høye holdfasthetsverdier tilfredsstiller svært høye krav i forhold til funksjon og levetid
  • Krever minimal sjaktgraving og istandsetting. Sjaktgraving kreves bare ved grenrør og ved matehullet. I forbindelse med trykkledninger også i mottakerhullet
  • De nye rørene gir lik, eller bedre gjennomstrømningskapasitet enn i de gamle rørene
  • Effektiv, stille og skånsom metode med minimale forstyrrelser for miljø og omgivelser
  • Kostnadseffektivt – ca 30 % av kostnaden for omlegging.

Slik gjøres det

Hydraulisk rørsprekking skjer med en lite plasskrevende og ytterst effektiv utstyr. Kraftkilden utgjøres av et kompakt, dieseldrevet hydraulikkaggregat som arbeider svært stille og driver en hydraulisk trekkmaskin med stor trekkraft. Trekkmaskinen er superkompakt og kan arbeide i svært små sjaktgroper.

Samvirkende enhet

Fra trekkmaskinen kobles det en serie trekkstenger fram till den bortre enden av det røret som skal sprekkes. Stengene kobles til sprekkeren sammen med innforingsrørene.

Kraftfull sprekking

Trekkmaskinens klem- og trekkvirkning drar så sprekkerutstyret gjennom røret med stor trekkraft. Sprekkeren klyver det gamle røret og drar suksessivt inn det nye røret i hullrommet som oppstår. Operasjonen er stille og vibrasjonsfri noe som gjør at omgivelsene ikke på noen måte forstyrres.

Passer de fleste dimensjoner

Rette rør sveises sammen i ferdige lengder. Sveisingen, som må utføres av sertifiserte sveisere, innebærer at den nye ledningen blir helt fri for skjøter og fuger, noe som gir et så godt som eliminerer vedlikeholdsbehovet.