NCC Spuma - Effektiv og miljøvennlig ugressbekjempelse

NCC Spuma er en termisk metode for ugressbekjempelse. Lavt energibehov, liten klimapåvirkning og godt arbeidsmiljø gir liten total miljøbelastning. Sammenlignet med andre miljøvennlige metoder gir NCC Spuma også en mer varig effekt. Derfor kan antall behandlinger mer enn halveres.

Spuma er miljøvennlig skum

”Spuma” betyr skum på latin, og det er nettopp det geniale ved metoden. Vann oppvarmet til 95–98 °C sprøytes over ugresset. Vannet holdes deretter varmt av et isolerende skum og gir en grundig termisk bekjempelse. Den høye temperaturen gjør at cellestrukturen i ugresset dør eller svekkes i løpet av få minutter. Også ugressfrøene mister evnen til å gro.

Ingen giftige stoffer

NCC Spuma inneholder ingen giftige stoffer, bare varmt vann og skum fremstilt av plantesukker fra mais og kokos. Alt er 100 prosent biologisk nedbrytbart. Andre metoder som gassbrenning og dampbehandling krever langt større mengder gass og olje i forhold til graden av bekjempelse. Derfor har NCC Spuma opptil 80 % lavere utslipp av kulldioksid enn gassbrenning.

Brukervennlig ugressbekjempelse

NCC Spuma er utviklet med tanke på å bekjempe uønsket vegetasjon på og rundt fortauer, i veikanter og trafikkøyer, på parkeringsplasser, beplantede områder og lignende. Den skånsomme metoden gjør at trær, blomsterbed, sykkelstativer og lignende kan behandles effektivt uten at omgivelsene rundt blir ødelagt. Ugressbekjempelse langs kantstein og på fortauer skjer ofte maskinelt. På mindre og vanskelig tilgjengelige steder utføres behandlingen gjerne manuelt.

Tids- og kostnadseffektiv behandling

En behandling med NCC Spuma gir en mer varig effekt enn for eksempel gassbrenning eller dampbehandling. Med NCC Spuma holder det derfor med ca. tre behandlinger i året, mens andre metoder krever opptil ti behandlinger. Med NCC Spuma kreves altså mindre energi for å oppnå samme eller bedre resultat over tid. Større effekt og færre antall behandlinger gjør NCC Spuma til en meget tids- og kostnadseffektiv metode for ugressbekjempelse.

En bærekraftig utvikling

NCC Spuma inngår i NCCs Green Concept, som er samlebetegnelsen på våre produkter, metoder og tjenester som bidrar til mindre negativ innvirkning på miljøet. Det handler om kreative tanker rundt hvordan vi kan spare ressurser og effektivisere arbeidet, men samtidig opprettholde samme kvalitet.

Trond Olsen

Prosjektleder