Tid for ny sykkelinfrastruktur

Sykkelen som fremkomstmiddel er på rask fremmarsj. Samtidig foreligger det et bredt ønske om å øke andelen syklister i samfunnet. Fra et bærekraftperspektiv er sykkelen overlegen. Nå er det nødvendig med en infrastruktur for et av fremtidens naturlige transportmidler.

Sykling er raskt, billig, fleksibelt og bra for helsen. Hvis flere brukte sykkel i byene, ville trengselen på veiene forsvinne. Det ville bli mindre støy. Og luften ville bli renere å puste i. Men utvikling av en god sykkelinfrastruktur krever felles innsats.

Sykkelen er en egen trafikkart

Vi tror at sykkelen i fremtiden vil ha en like selvfølgelig plass i hjemmet, på jobben og i samfunnet som bilen har hatt i mange år. Tiden er moden for å behandle sykkelen som en egen trafikkart i forbindelse med byutvikling. Vi trenger en sykkelinfrastruktur som gjør det enklere for syklisten å ta seg frem på en rask og sikker måte. Du må for eksempel kunne parkere sykkelen enkelt og ta deg problemfritt og sikkert over kommunegrenser.

“For oss i NCC er god sykkelinfrastruktur et spørsmål om å takle utfordringene knyttet til bærekraft som samfunnet står overfor: Økologisk, sosialt og økonomisk.”
- Frida Panzar, forretningsutvikler og ansvarlig for NCC Cycle Logics™