Driftskontrakt SVV Solør

Rjukankontrakten omfatter drift og vedlikehold av fylkesveier i kommunene Våler, Åsnes og Grue. Kontrakten inkluderer gang- og sykkelstier langs riksvegene, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Kontraktsperiode: 2015-2020. Oppstart 1. september

Veglengde:  609 km vei inkl G/S-veger

Besøksadresse: Negardsvegen 20, 2270 Flisa

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder
Ronny Hope, tlf: 40 55 13 89 
E-post: ronny.hope@ncc.no