Driftskontrakt SVV Nordre Hedmark

NCC har ansvaret for drift og vedlikehold av europavei, riksveier og fylkesveier i Ringsaker og deler av Hamar kommune.

Kunde: Statens vegvesen 
Kontraktsperiode: 01.09.2012 - 31.08.2017. 
Vegnett: 595 kilometer med vei; hvorav 41 km stamvei, 99 km øvrig riksvei, 432 km fylkesvei og 23 km gang- og sykkelvei.

KONTAKTINFORMASJON

Vakttelefon: +47 406 48 213
Adresse: NCC Infra Services Veiservice, Engonsvingen 7, 2323 Ingeberg.

Prosjektleder: Trond Olsen, mobil: +47 984 16 591, e-post: trond.olsen@ncc.no