Kantstein - glidestøpt

Profilbetong støper kantstein på allerede eksisterende kanter eller som ny glidestøpt kantstein.

Vi tilbyr følgende kantsteiner og lave profiler:

 

Avvisende kantstein nr. 131

Denne kantsteinen benyttes som fortauskant på mindre trafikkerte veier - i boligfelt o.l. - hvor det er liten slitasje.

Høyde: 130 mm
Bredde: 130 mm

Avvisende kantstein nr.161

Den mest benyttede kantstein til fortauskant, trafikkøyer o.l. på veier med stor trafikk og slitasje.

Høyde: 160 mm
Bredde: 130 mm

Avvisende kantstein nr. 191

Denne benyttes hvor det er mest hensiktsmessig å støpe kantstein før asfaltering av slitelag.

Høyde: 190 mm
Bredde: 130 mm

Se produksjon av glidestøpt kantstein

Ikke avvisende kantstein nr. 103

Dette er en solid, bred kantstein beregnet for rundkjøringer o.l. hvor det skal være enkelt å forsere kanten. Støpes på slitelag.

Høyde: 100 mm 
Bredde: 170 mm

Ikke avvisende kantstein nr. 142

Samme som nr. 103, men beregnet støpt på bindelag.

Høyde: 140 mm 
Bredde: 170 mm

Ikke avvisende kantstein nr. 143

Denne kantsteinen er ekstra kraftig og solid. Benyttes hvor det er store påkjenninger og krav til styrke og stabilitet er avgjørende.

Høyde: 140 mm 
Bredde: 250 mm

Fender nr. 270

Tradisjonell fender, benyttes som kantfender eller som skille mellom kjørebane og fortau/gang- og sykkelsti. Kan påmonteres bøyle/rekkverk.

Fenderen er armert med 3 stk. 10 mm armeringsjern.

Høyde: 270 mm 
Bredde: 350 mm

Fender 270 påmontert flettverksgjerde med rør i bunn og topp. 
Fender 270 påmontert bøylerekkverk.

 

Fender nr. 300

Denne fenderen kan benyttes som vern for kabler i tunneler og hvor det er hensiktsmessig med en mellomting mellom kantstein og fender, ved jordoppfylling o.l.

Fenderen er armert med 2 stk. 10 mm armeringsjern.

Høyde: 300 mm 
Bredde: 200 mm

NCC Profilbetong

4636 Kristiansand

Besøksadresse:

Stemmane 6

Thore Kolltveit
Thore Kolltveit

Profilbetong

Joakim Aas Johannessen

Markedsansvarlig, Infra Services, NCC Infrastructure