NCC Cattle guard - en bærekraftig løsning tilpasset ditt behov

Ved bruk av NCC Cattle guard utgjør man ingen fare for bufe eller myke trafikanter. Feristen fra NCC kan kobles på solcellepanel, noe som gjør dette til en god og bærekraftig løsning.

Vår ferist består i grove trekk av et armert betongelement med slisser og utsparinger formet slik at rustfritt flatstål er forankret inn i overflaten med et ikkeledende materiale. 

Bortsett fra tilførselen er strømgjennomgangen i overflaten på elementet/ferist solid forbundet uten løse ledninger som kan skades gjennom de forskjellige årstider. 

Der hvor strøm ikke er tilgjengelig kan risten benyttes sammen med et batteridrevet gjerdeapparat, som igjen kan få strøm via et solcellepanel. 

En er heller ikke avhengig av god joring via for eksempel jordspyd da +/- blir ført rett i skinnene oppe på risten.

Bjørn Kristian Bråten
Bjørn Kristian Bråten

Områdesjef, Infra Service, NCC Infrastructure