Vi utfører glideforskaling og støp

NCC utfører glideforskaling på større og mindre prosjekter i hele Skandinavia for entreprenører og private utbyggere. Blant våre større prosjekter finner vi Bislett stadion og det nye Munch-museet.

Glidestøp er en rask og kostnadseffektiv byggemetode som brukes ved bygging av vertikale konstruksjoner.

Gjennom vårt datterselskap Interform har NCC betydelig erfaring i glideforskaling og støp, og vil være en viktig ressurs på byggeplass. I våre leveranser inngår normalt prosjektering og levering av glideformen, utleie av glideutstyr, montering av form og utstyr, kjøring av selve gliden, samt demontering. Det inkluderer også nødvendig veiledning på byggeplass.

Verdifull samarbeidspartner

Med bakgrunn i 40 års erfaring kan vi også være en viktig part i en tidlig fase av prosjektet, og vår know-how er ikke bare begrenset til selve glideoperasjonen. Interform kan gi verdifulle innspill til design, prosjektering og planlegging i tillegg til innspill i selve byggeperioden.

Spesialkompetanse

Ved raffeneriet Preem i Lysekil har NCC bygget en 42 meter høy LNG gasstank på oppdrag for norske Skangass. LNG-tanken ble bygget ved hjelp av glidestøp. For å utføre jobben ble spesialkompetanse fra Interform hentet inn.

Med en glidehastighet på fire meter per døgn støpte Interform den 42 meter høye tanken på under to uker. Det er rekord for denne type konstruksjoner.

Store på glideforskaling

Interform er i dag store på glideforskaling i Norden. Selskapet utfører glider innen områdene LNG-tanker, heis- og trappesjakter, vegger, siloer og tårn.

Interform og NCC har også bygget LNG-tankene på Melkøya i Hammerfest.

NCC benyttet seg også av glideforskaling da Nye Bislett stadion ble bygget.

Svein Perlestenbakken

Daglig leder, Interform