Glideforskaling

NCC utfører glideforskaling på større og mindre prosjekter i hele Skandinavia for entreprenører og private utbyggere.

NCC benyttet seg av glideforskaling når Nye Bislett stadion ble bygget.

  • Ved raffeneriet Preem i Lysekil har NCC bygget en 42 meter høy LNG gasstank på oppdrag for norske Skangass.
  • For å utføre jobben ble spesialkompetanse fra norske Interform hentet inn, et datterselskap av NCC i Norge.
  • LNG-tanken ble bygget ved hjelp av glidestøp, en rask og kostnadseffektiv byggemetode som brukes ved bygging av vertikale konstruksjoner.
  • Med en glidehastighet på fire meter per døgn støpte Interform den 42 meter høye tanken på under to uker. Det er rekord for denne type konstruksjoner.
  • Interform er i dag store på glideforskaling i Norden. Selskapet utfører glider innen områdene LNG-tanker, heis- og trappesjakter, vegger, siloer og tårn.
  • Interform og NCC har også bygget LNG-tankene på Melkøya i Hammerfest.
Svein Perlestenbakken

Daglig leder, Interform