NCC Cattle guard - elektrisk ferist

NCC Cattle guard er en elektrisk ferist som kan kobles på solcellepanel. Dette gjør vår ferist til en god og bærekraftig løsning. Bruken av NCC Cattle guard utgjør ingen fare for bufe eller myke trafikanter.

Slik fungerer feristen

Vår elektriske ferist består i grove trekk av et armert betongelement med slisser og utsparinger formet slik at rustfritt flatstål er forankret inn i overflaten med et ikkeledende materiale. 

Bortsett fra tilførselen er strømgjennomgangen i overflaten på elementet/ferist solid forbundet uten løse ledninger som kan skades gjennom de forskjellige årstider. 

Der hvor strøm ikke er tilgjengelig kan risten benyttes sammen med et batteridrevet gjerdeapparat, som igjen kan få strøm via et solcellepanel. 

En er heller ikke avhengig av god joring via for eksempel jordspyd da +/- blir ført rett i skinnene oppe på risten.

Joakim Johannessen
Joakim Aas Johannessen

Marked- og forretningsutvikling, NCC Infrastructure