Valle - fremtidens kontor i et bytutviklingsperspektiv - Velkommen til frokostmøte 7. april 2016

Har du lyst til å lære mer om planene for Hovinbyen? Og samtidig høre mer om vårt nye spennende kontorprosjekt på Valle? Meld deg på vårt frokostmøte i våre lokaler i Østensjøveien 27.

Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med et potensial på 30- 40 000 nye boliger og 2,5 millioner m2 næringsareal. Hovinbyen ligger som et
naturlig bindeledd mellom indre by og Groruddalen, samtidig som Hovinbyen skal fungere som et byområde i seg selv og være selvforsynt med butikker,
serveringssteder og servicetilbud.

I vårt frokostmøte presenteres den strategiske planen som viser hvordan
Hovinbyen, med hovedvekt på Helsfyr og Brynområdet, kan omdannes fra et område preget av store lager- og industriarealer, til å bli en by med mange nye
boliger og arbeidsplasser.

I tillegg vil vi presentere planene for vårt spennende nye kontorprosjekt på
Valle som vil inngå i en ny og levende del av byen.

Program 7. april 2016:

08.00
Frokost

08.30
Velkommen

08.40
Strategisk Plan for Hovinbyen v/Elin Hoff Johansen
Byutviklingsavdelingen, Plan og Bygningsetaten, Oslo kommune

09.10
Valle – fremtidens kontor

09.40
Oppsummering