Riktig kontor gir rom for helse

Evnen til å tiltrekke seg de rette personene og få dem til å bli er viktig for at en bedrift skal oppnå gode resultater. Hva er det egentlig som får medarbeiderne til å yte sitt beste og trives på jobben?

Arbeidslivsforskeren Susanna Toivanen, foreleser i sosiologi ved universitetet i Stockholm, har i tre år forsøkt å finne svaret gjennom et forskningsprosjekt utført i NCC. Konklusjonene presenterer hun i boken Fremtidens arbeidsplasser. Ifølge Susanna Toivanen er fremtidens arbeidsplass et dynamisk begrep som defineres best på bakgrunn av hvilke utfordringer som påvirker dens fremtidige utvikling.

"En sunn arbeidsplass virker gunstig inn på både enkeltpersoner og virksomhet. I dag har vi et godt vitenskapelig grunnlag for å definere hva som er sunne arbeidsplasser," sier Susanna Toivanen.

Passende arbeidstempo, rettferdige ledere, tydelige mål og muligheter for å utvikle seg i jobben er noen viktige faktorer som påvirker medarbeidernes trivsel og ytelse. Helse er nært knyttet til medarbeideres kreativitet og produktivitet, og er dermed en viktig indikator for bedriftens resultater.

Et sunt arbeidsmiljø handler naturligvis også om fysiske omgivelser som lys, lyd, ventilasjon, innredning m.m. Når de psykososiale og fysiske kravene er oppfylt, har medarbeiderne det bra og yter bedre.

Imidlertid lider mange kontorer i dag av manglende muligheter for bevegelse og kreativitet. Moderne kontorlokaler og arbeidsmiljøer bør utformes med tanke på intelligente, sosiale og bevegelige individer. Lokalene bør gjøre det enkelt for individene å jobbe konsentrert enten de utfører oppgaver på egen hånd eller i grupper. Det moderne kontoret er like mye et møtested som en arbeidsplass. Å velge riktig kontor og skape et inspirerende arbeidsmiljø er derfor en av de viktigste strategiske beslutningene en bedrift må ta.

Tre faktorer som skaper et inspirerende arbeidsmiljø:

1. Tilpasse aktivitetsnivået
La deltakerne sette sine egne mål og selv bestemme hvordan de mosjonerer eller rører seg. Legg deretter forholdene til rette gjennom fellesaktiviteter, friskvernprosjekter og så videre, og formidle aktivitetene som en del av bedriftskulturen. For å få med så mange som mulig bør ledelsen gi sin støtte, slik at aktiviteter og budskap får tyngde.

2. Sosialt samspill
Fellesprosjekter basert på frivillighet skaper engasjement. Utnytt styrken ved fellesskapet, for eksempel gjennom å samle organisasjonens trendsettere innen teknologi, fellesskap og velferd og la dem engasjere og aktivere sine kolleger. Og skap rom for ulike typer aktiviteter på kontoret.

3. Skape rom som motiverer
Det aller beste er om bedriften selv kan stille et rom på kontoret til disposisjon for medarbeidernes helse, for eksempel et hvilerom eller et treningsrom. Hvis det ikke er mulig, går det utmerket an å inngå samarbeid med et treningssenter eller -rom i samme bygg.

marthe utmo
Marthe Utmo

Utleiesjef, NCC Property Development