Gøy på jobben, men stressende arbeidsplasser i Norden

Sju av ti nordboere har det gøy på jobben hver dag, og et flertall sier at de fleste jobbrelaterte ideene oppstår i samtaler med kolleger. Men mer enn halvparten er stresset, spesielt svenskene, og bare tre av ti mener at arbeidsplassen deres er utformet for å støtte kommunikasjon og kreativitet.

Det fremgår av en undersøkelse fra 2015 som NCC har latt analyseselskapet United Minds gjennomføre blant 4000 arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

– Å jobbe hjemmefra holdes ofte opp som den lysende stjernen som skal løse gåten om livet, øke produktiviteten og forbedre livskvaliteten vår. Det er fordeler med å jobbe hjemme, f.eks. er det bra fra et miljøpersektiv å kunne kutte ned på reiser til og fra jobb, sier Manne Aronsson, Administrerende direktør i NCC Property Development AS.

Det man derimot sjelden snakker om er hva en utbredelse av hjemmearbeid kan koste i form av redusert kreativitet og fellesskap. Dette er avgjørende med tanke på hvor viktig samtaler med kolleger viser seg å være for å komme opp med kreative ideer.

Nordboerne er ikke mest kreative verken i møterom eller når de trener, men når de snakker med kolleger. Hele 54 prosent oppgir at de fleste jobbrelaterte ideene oppstår i spontane møter med kolleger.

Bransjene som i det siste har blitt nesten synonyme med de nordiske landene er preget av analyse, innovasjon og kreativitet. De driver ofte den tekniske og økonomiske utviklingen, og de tiltrekker seg både talent og kapital.

– Undersøkelsen viser at kontoret er et viktig sted for den ideskapingen som kreves i denne type organisasjoner og at møtet mellom kolleger er både viktig og ønskelig, sier Manne Aronsson.

Han opplever at stadig flere kunder i møter ønsker lokaler som nettopp skaper innovasjon og samarbeid. Flere oppgir også at de ønsker nye lokaler for å være attraktive i arbeidsmarkedet.

40 prosent oppgir i undersøkelsen at det de ville satt mest pris på i sitt arbeidsmiljø er å enkelt kunne kommunisere med kolleger – det verdsettes høyere enn stille arbeidsrom, lavere støynivå, treningsmuligheter eller til og med fleksible arbeidsoppgaver.

– Bedriftsledere må utforme kontorlokalene sine på en måte som fremmer de ansattes helse, samtidig som det tar virksomhetens og de ansattes kreativitet til nye nivåer, sier Manne Aronsson.

Undersøkelsen om folks syn på deres arbeidsplasser ble utført av United Minds i november 2015 blant 4044 personer i Sverige, Norge, Danmark og Finland, som enten er ansatte eller driver sine egne bedrifter.

NCC Workplace study All countries

Manne_Aronsson
Manne Aronsson

Direktør , NCC Property Development

Trine_G_Stenberg
Trine Gaarder Stenberg

Sales Planner, NCC Property Development