The Future Office Journey

Veien til ditt nye kontor er en reise som starter med spørsmålet: "Hvordan ser min virksomhet ut om fem år?" Deretter starter ferden, med fire viktige holdeplasser underveis:

1782-6002 NO Future Office Journey symbol

1. Analyse

Med utgangspunkt i dagens situasjon og visjoner for fremtiden,  svar på følgende spørsmål:

 • Hvilke ambisjoner, utfordringer og fremtidsplaner har bedriften?
 • Hva er tidsrammen for en flytting?
 • Hvilke er de største trendene som påvirker din bedrift og hele virksomheten?
 • Hvor bor nåværende og fremtidige medarbeidere?
 • Hva fungerer bra i det nåværende arbeidsmiljøet og hva trenger å endres?

2. Ambisjoner og strategiske valg

Evaluer resultatene av analysen og drøft ambisjoner og strategiske valg:

 • Hva er målene med flyttingen?

Hvordan kan flyttingen bygge varemerket og medarbeiderne? På hvilke måter kan flyttingen bidra til å øke lønnsomheten?

 • Vurder ulike alternativer.
 • Bygge nytt eller flytte til en eksisterende eiendom?
 • Ulike steder og typer kontorlokaler.
 • Konsekvenser av endrede måter å jobbe på.
 • Se på hvordan bedriften står rustet internt til å håndtere endringsprosessen og utnytte mulighetene som en flytting gir.

3. Utforming av en skreddersydd løsning

Når de strategiske valgene er gjort, skreddersyr vi en løsning som harmonerer med dem.

4. Bygging og flytting

Nå begynner det morsomme. Enten dere flytter til noe nytt eller bygger om et eksisterende kontor, er det mye som skal planlegges og gjøres:

 • Plan for intern informasjon.
 • Plan for hvordan samtlige medarbeidere skal involveres i flytteprosessen.
 • Sjekkliste for en vellykket flytting.

Se filmen Future Office

Trine_G_Stenberg
Trine Gaarder Stenberg

Sales Planner, NCC Property Development