Plandent flyttet til lokaler utviklet av NCC og moderniserte profilen

Plandent leverer nyskapende varer og tjenester til tannhelsetjenesten. Da de gamle lokalene ikke lenger gjenspeilet firmaets moderne tilbud, valgte de å flytte til nye, fremtidsrettede lokaler i Østensjøveien som ble utviklet og bygget av NCC.

Plandent AS (tidligere Norsk Dental Depot) ble etablert i 1903 og er i dag den største leverandøren av varer og tjenester til offentlige og private tannklinikker i Norge. Firmaet utformer tannklinikker, leverer innredning og forbruksartikler til tannhelsetjenesten.

Firmaet hadde flyttet bare én gang siden 1903, og det var for over 40 år siden. Da eide man lokalene, men de ble aldri modernisert i årenes løp, delvis på grunn av at arbeidet med en ny detaljplan for området dro ut i tid.
-Det ble vanskeligere for Plandent å snakke om nyskapende og moderne løsninger for tannlegene når vi selv satt i gamle og slitne lokaler. Styret besluttet at vi skulle flytte til et moderne bygg og skille rollen som eiendomseier fra rollen som leverandør til tannlegene, forteller administrerende direktør Ragnar Pettersson i Plandent.

Valget falt på et BREEAM-sertifisert passivhus i Østensjøveien, utviklet og bygget av NCC. Bygget ble ferdigstilt i desember 2013.

Smart utforming av lokalene gir unike muligheter

Ved valg av lokale ble det lagt stor vekt på at arealene skulle være moderne, og tilpasset firmaets behov. Plandent betrakter byggets sterke miljøprofil som meget positivt, og sammen med den spennende arkitekturen er dette helt i tråd med hvordan firmaet ønsker å bli oppfattet.

Plandent kom tidlig inn i planleggingsfasen og valgte blant annet å senke betonggulvet i deler av inngangsetasjen. Dermed kunne de ha et stort utstillingslokale med tannlegeutstyr, der vann, luft, strøm og data ble trukket gjennom et hulrom i gulvet. Lokalene rommer dessuten et møtesenter beregnet for kurs og opplæring av egne medarbeidere og kunder.

-Vi ønsket lokaler som står i stil med verdens mest moderne tannlegeutstyr. Lokaler som oppmuntrer til samarbeid mellom personer og avdelinger og der vi kan skape et engasjement hos medarbeidere og kunder, sier Ragnar Pettersson.

Nye lokaler gir bedre samarbeid

De nye lokalene har flere innbydende områder, og mange av medarbeiderne i Plandent inntar heller lunsjen i byggets atrium enn i kantinen. Her er det luftig og fint, og man kan nyte den oppsiktsvekkende arkitekturen. Andre etasje har også en sosial sone der medarbeidere og kunder kan samles for å utveksle tanker og ideer.

I lobbyen ligger en betjent kaffebar som er åpen både for byggets leietakere og vanlig publikum. På den måten fungerer bygget virkelig som et møtested som tiltrekker seg og holder på talenter.
Også kommunikasjonen medarbeiderne imellom har blitt bedre siden Plandent flyttet, og Ragnar Pettersson ser hvordan de nye lokalene også påvirker forholdet til kundene på en positiv måte.

-I de gamle lokalene ble det ofte snakk om firmaets lange historie og hvor viktig det var å fornye seg. Nå snakkes det om hvor moderne og fremtidsrettet firmaet er og hvor mye som har skjedd hos oss. Plandent har vært særdeles heldig med sitt valg av lokaler, slår Ragnar fast.

Østensjøveien 27 har fått flere utmerkelser og ble som eneste nordiske bygg nominert i kategorien "Best Innovative Green Building" under MIPIM Awards i Cannes i 2014.

eirik yttervik
Eirik Yttervik

Head of Sales, NCC Property Development

Vil du vite mer - kontakt oss!

Les mer om vår personvernspolicy