Slik kan Future Office hjelpe deg med å skape bedre forretninger

Future Office – fremtidens kontor – gir bedre forretningsresultater for våre kunder ved at vi sammen utvikler arbeidsmiljøer som får både mennesker, varemerke og lønnsomhet til å oppleve vekst. La kontorlokalene bli en del av strategien, og høst resultater. Slik tenker vi:

vekst
Få virksomheter til å vokse

Valget av kontor kan fungere som drivkraft for vekst.

Vi har kunnskap­en og verktøyene til å skape kontorer som tiltrekker seg fremtidens talenter, inspirerer til bedre samarbeid, gjenspeiler visjoner og sørger for fleksibilitet i en omskiftelig verden.

Vi er ikke fornøyd før arbeidsmiljøene vi har skapt hjelper kundene med å nå sine forretningsmål.

Hands
Mer fornøyde medarbeidere

Den som ønsker å tiltrekke seg fremtidens talenter og ha medarbeidere som trives på jobben, trenger et kontor som dekker deres behov.

Vi utvikler arbeidsplasser med det mål å bidra til flere ideer, høyere produktivitet og mer fornøyde medarbeidere. Et miljø der mennesker vokser og trives og som bidrar til å forebygge sykdom.

Bie
En mer bærekraftig framtid

Det finnes en tydelig sammenheng mellom gode forretningsresultater og viljen til å påta seg ansvar i sosiale og miljørelaterte spørsmål.

Vi benytter kvalitetssikring og tredjepartsertifisering for å utvikle arbeidsplasser med en langsiktig verdi for så vel leietakere som samfunn.

R
Sterkere varemerke

Geografisk beliggenhet, arkitektur og innemiljø.

Alle er effektive verktøy til å la kontoret bli et symbol på en bedrifts verdier, holdning til bærekraft og bedrift­skultur. Riktig type kontor sender de riktige signalene og bidrar til bedre forretninger.

eirik yttervik
Eirik Yttervik

Head of Sales, NCC Property Development