ISS fikk mer fornøyde medarbeidere

Tjenesteselskapet ISS hadde som mål å skape mer fornøyde medarbeidere. Gjennom et prosjekt som startet med en grundig arbeidsplassundersøkelse fant de ut hvor det måtte skje endringer, og gjennomførte disse. Det ga raskt meget gode resultater.

Ifølge Leesman Indeks er hovedkontoret til ISS i København en arbeidsplass med meget høy prestasjonsevne. Mye av forklaringen ligger i ISS’ arbeid med å fokusere på menneskene. 

-Jeg tror at vi skårer høyt i Leesman fordi vi har prioritert sluttbrukeren helt fra starten av prosjektet. Vår grunntanke er at fornøyde medarbeidere gir fornøyde kunder, som igjen gir høyere omsetning. Dette harmonerer meget godt med Leesman, sier PMO-manager i ISS Facility Services, Caspar Hansen.

ISS-kontoret i København har blant annet innført et aktivitetsbasert arbeidsmiljø som er tydelig inspirert av konseptet New Ways of Working. For å bevare konseptet tydelig, effektivt og relevant også over tid benytter de Leesman Indeks.

Gjennom hele prosjektet har ISS hatt som mål å øke medarbeidertilfredsheten, og de har derfor foretatt en nøye granskning av hvordan den kan påvirkes positivt.

Data gir grunnlag for utvikling

-Leesman Indeks gir oss store mengder data om arbeidsplassen vår, slik at vi kan fortsette å utvikle konseptet, forteller Caspar Hansen.

For eksempel har de erfart at interiøret i bygget ikke støtter telefonsamtaler like bra som forventet. Dessuten at sider ved det fysiske arbeidsmiljøet som blant annet temperaturregulering, luftkvalitet og støy, påvirker samtlige medarbeidere og deres prestasjonsevne.

Med denne nye kunnskapen i bagasjen går ISS videre for å sammenligne seg med de 15 beste i Leesmans undersøkelse og ser hva de kan gjøre for å bedre resultatene ytterligere. På punkter der de ser et forbedringspotensial, kommer de med forslag til iverksetting av ulike endringer i konseptet.

-For oss har det vært en drøm å jobbe tett med Leesman. I dag har vi en meget god følelse for hvordan vi skaper et miljø som støtter medarbeidernes og for hvilke faktorer som gir høyere prestasjonsevne i selskapet, sier Caspar Hansen.

Bedre planlegging

-Her står Leesman helt sentralt, ettersom vi kan forsvare våre forslag med direkte henvisning til der vi presterer dårligere enn topp 15. På den måten vet vi at vi treffer blink med hva som påvirker prestasjonsevne, trivsel, varemerke eller andre viktige KPI-er, sier Caspar Hansen.

Denne strategien har vært særdeles vellykket: ISS’ siste Leesman-måling er faktisk den høyeste som hittil er registrert i Leesmans historie.

Ved å jobbe med resultatene fra Leesman på denne måten kan man hele tiden ligge i forkant, og kan planlegge endringsarbeidet ut fra korrekte data og ikke bare det man tror at selskapet trenger.

eirik yttervik
Eirik Yttervik

Head of Sales, NCC Property Development

bent roar ekse
Bent Roar Ekse

Utleiesjef, NCC Property Development