En bærekraftig arbeidsplass

Den store vinneren med et bærekraftig kontor er miljøet. Men visste du at bærekraft også gir mer penger i lommeboken? Lønnsomhet og miljøhensyn er ikke motstridende begreper – tvert imot.

Definisjonen av bærekraft er viktig for å forstå helheten i begrepet. For fremtidens kontor handler det om å dekke dagens behov uten at det går på bekostning av kommende generasjoners mulighet til å dekke sine behov. Her handler det ikke bare om miljø. Begrepet omfatter også økonomiske og sosiale krav til bærekraft. I praksis betyr det hvordan og hvor husene blir bygget og hvordan de presterer under bruk. Eksempler på dette er lavt energiforbruk og nulltoleranse mot miljø- og helsefarlige stoffer. Det er hygienekrav som bygningene skal oppfylle også i fremtiden, ettersom husene skal være en del av vårt samfunn i lang tid fremover.

Et miljøsertifisert kontor er veien som stadig flere bedrifter velger å gå. Det kommer både miljøet og bedriftens lønnsomhet til gode i form av lavere energikostnader, et sterkere varemerke og friske og fornøyde medarbeidere.

Studier som er gjennomført av konsulentfirmaet Jones Lang LaSalle, viser at en miljøsertifisering øker verdien av bygningen og gjør den enklere å leie ut. Dessuten bruker en sertifisert bygning mindre ressurser under bruk. Og det lave energiforbruket betyr lavere kostnader. Flytter man fra et tradisjonelt kontorbygg oppført på 1980-tallet til en ny BREEAM-sertifisert eiendom, kan energikostnadene bli mellom 30 og 40 prosent lavere. En leietaker som leier en hel etasje i handels- og kontorbygget Torsplan i Stockholm, kan spare opptil 200 000 kroner i året.

Sertifiseringen skjer ved hjelp av et internasjonalt ledende miljøsertifiseringssystem (BREEAM), som måler en rekke miljøaspekter som energibruk (både mengde og type energi), materialbruk, avfallshåndtering, økologiske verdier, vann og utslipp.

En sertifisert bygning har også et sunt inneklima. Ifølge WorldGBC foreligger det stadig flere bevis på at de fysiske egenskapene ved bygninger og innemiljøer har positiv innvirkning på medarbeidernes produktivitet, helse og velvære. Ventilasjon og temperatur er to viktige faktorer i den forbindelse. Er temperaturen for høy eller luftkvaliteten dårlig, reduseres den enkeltes produktivitet. Ettersom inneklimaet påvirker produksjonen og medarbeidernes velvære, påvirker det også bedriftens resultater på lang sikt.

Tre raske fakta om miljøsertifisering:

  • En miljøsertifisering garanterer at bygningen er energieffektiv, at den gir lavere energikostnader og at den påvirker miljøet mindre.
  • En miljøsertifisering gir et sunnere innemiljø, noe som igjen medfører friskere medarbeidere og høyere produktivitet.
  • Å drive virksomhet i en sertifisert bygning virker positivt inn på varemerket og har en sterk symbolverdi for kunder, ansatte og andre samarbeidspartnere.
eirik yttervik
Eirik Yttervik

Head of Sales, NCC Property Development