Vi bygger fremtidens kontor - Future Office by NCC®

Future Office by NCC er et forskningsbasert konsept som hjelper deg til å beslutte hva din bedrift skal stå for når det gjelder plass, form og funksjon. Future Office støtter bedriftens visjoner, og skaper trivsel hos menneskene og får lønnsomheten til å vokse. Her kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg hele veien fra behovsanalyse til selve flyttingen. La deg også inspireres av hvordan andre bedrifter har lykkes.

eirik yttervik
Eirik Yttervik

Head of Sales, NCC Property Development