Vi bygger fremtidens kontor - Future Office by NCC®

Future Office by NCC er et forskningsbasert konsept som hjelper deg til å beslutte hva din bedrift skal stå for når det gjelder plass, form og funksjon. Future Office støtter bedriftens visjoner, og skaper trivsel hos menneskene og får lønnsomheten til å vokse. Her kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg hele veien fra behovsanalyse til selve flyttingen. La deg også inspireres av hvordan andre bedrifter har lykkes.