Energieffektive datasentre utviklet av NCC

Etter å ha bygget et av Europas største datasentre for Facebook i Luleå i Sverige, forbereder vi oss nå på å dekke behovet på det raskt voksende markedet for datalagring - Norge har helt spesielle og egnede forhold som kan gjøre dette mulig.

Som et av Nordens ledende byggefirmaer kan NCC tilby driftssikre, energieffektive og fleksible bygg beregnet for datasentre.

En del av dette arbeidet har bestått i å designe et fleksibelt datasenterkonsept som gir kortere ledetider i utviklingen av nye prosjekter. Konseptet, som er blitt til i samarbeid med ENACO AB, utnytter det beste fra små og store datasentre med robuste tekniske løsninger som kan brukes i hele Norden.

Konseptet

Energieffektivt

 • Konseptet er utformet for et PUE-nivå under 1,15 og er tilrettelagt for gjenvinning av spillvarme, for eksempel til fjernvarme.
 • Det er mulig å benytte egenprodusert kraft som for eksempel solcellepaneler eller vindkraft.
 • Bygget miljøsertifiseres i henhold til LEED eller BREEAM.

Fleksibelt

 • NCCs datasenter er fleksibelt med hensyn til størrelse og enkelt å utvide ved behov
 • Installasjonsgulv i datahall
 • Et kjølesystem med flytende kjølemiddel gir fleksibilitet både med hensyn til layout og gjenvinning av spillvarme.
 • Det er enkelt å dele av lokalene for flere brukere med ulike behov.

Driftssikkert

NCCs datasenter bygger på dokumenterte løsninger som gir pålitelig drift i vårt nordiske klima. Oppføring av et datasenter i Norden sammen med NCC gir også flere andre fordeler:

 • Sverige og Finland er topp rangert på "The Data Centre Risk Index".
 • Europas laveste strømpriser
 • Stabil og grønn kraftforsyning
 • Stabile politiske og økonomiske forhold
 • Kjølig klima – perfekt for datasentre
 • En velfungerende byggeprosess
 • NCC har mer enn hundre års erfaring

Attraktiv plassering

NCC kan tilby et datasenterkonsept på flere forskjellige steder i Norden. Stockholmsområdet og Helsingfors er naturligvis attraktive beliggenheter. Det finnes dessuten flere områder i Norge som er nøye undersøkt og klargjort for nyetablering av datasentre. De aktuelle stedene er utredet og byggeklare, og oppfyller de strenge kravene til tilgang på grønn energi samt rask og effektiv fiberkommunikasjon.

Olle-Forsberg-2
Olle Forsberg

Leder salg, bærekraft og investering, Badeannleggsansvarlig i Norge, NCC Building