Bestilling NCC Microteam i Oslo

Vårt Microteam består av to personer som er spesialister på små asfalteringsjobber opptil 20 kvm, og kan ved hjelp av spesialtilpasset bil selv utføre mange jobber uten hjelp av store maskiner. Via skjemaet kan du bestille Microteam i Oslo, som kan hjelpe deg med alt av mindre asfalteringsjobber, lapping av hull, kantstein, justering av kummer, skilting og annet.

Fyll inn din informasjon